iBroker
  • Bakı,Qaradağ rayonu

  • Salyan şossesi 14-cü km

  • Bakı,Qaradağ rayonu

  • Salyan şossesi 14-cü km

  • Bakı,Qaradağ rayonu

  • Salyan şossesi 14-cü km

1BƏYANNAMƏ TƏRTİBİ

2MÜVƏQQƏTİ SAXLANC REJİMİ

3MALİYYƏ XİDMƏTİ

4MÜŞAYİƏT SƏNƏDLƏRİNİN HAZIRLANMASI

5İXRAC ÜCÜN LAZIM OLAN SERTİFİKAT VƏ İCAZƏLƏRİN TƏMİNİ XİDMƏTİ

6XİFMN KODLARIN MÜƏYYƏN OLUNMASI

7GÖMRÜK BROKERİ XİDMƏTİ

8KONSALTİNQ XİDMƏTİ

9YÜKLƏRİN SIĞORTALANMASI

10EKSPERTİZİYA RƏYİNİN ALINMASI

11BƏLƏDÇİ

12BEYNƏLXALQ REF YÜK DAŞIMALARI